Med reservation för felskrivning och aktuellt guld/silverpris.